Policia Local

 

La Policia local de Benicull de Xúquer és el cos de seguretat que te el seu ambit d'acturació dins el municipi.

 

El seu retén està al mateix edifici de l'Ajuntament, a la plaça Beata Inés,1.

 

ENTRE LES FUNCIONS QUE DESENVOLUPEN LA POLICIA LOCAL DE BENICULL DE XÚQUER, ESTAN LAS SEGÜENTS:

 

1. Realitzar funcions administratives en relació amb la normativa municipal.

2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trafic al casc urbà i terme municipal.

3. Instruir atestats per accident de circulació dins del casc urbà (encara que també se realitzen al terme municipal.

4. Vigilar espais públics, edificis i instal.lacions.

5. Prestar auxili en cas d'accidents.

 

HORARI:  Dilluns a Divendres, de 7:00 a 21:00

 

TELÈFON: 96 249 05 75 - 659 448 856

 

CORREU ELECTRÒNIC: benicull_pol@gva.es