Política de privacidad

La visita al domini www.beniculldexuquer.es s'efectua en forma anònima.

Solament per a poder accedir al servei de consultes, reclamacions o preocupacions els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres disposicions d'aplicació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat o d'acord amb el que es preveu en la citada Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Si ho desitja, per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la Llei, poden dirigir-se al SERVEI D'ATENCIÓ Al CIUTADÀ per les següents vies:

Visitant personalment: Plaça Beata Inés, 1
Per telèfon: 962 490 575
A través de la pàgina web: www.beniculldexuquer.es