Història

El nom de Benicull apareix en la documentació per a referir-se a un lloc del terme de la Vila i Honor de Corbera en el primer quart del segle XV . Efectivament , la primera vegada que trobem el nom de Benicull és en 1418 quan , a través d'una carta de l'Alcalde General dirigida a les autoritats de la Vila i Honor de Corbera , es menciona que s'ha produït un atac contra Juan Martínez , el qual és " veí del loch de Benacull àlies de La l'Alcúdia " .

Més tard , el 28 de febrer de 1422 , uns veïns de Sinyent venen a un Peraire de la ciutat de València un tros de terra de vinya i senial , situat en Sinyent , i uns dies més tard , el 7 de març , comprador i venedors es reunixen per a cancel·lar la dita compra -venda " en el loch de l'Alcudiola de Matero , terme de la vila de Corbera , àlies apel·lat Bellacull " .

Anys més tard trobem la forma imperant hui de Benicull.