Cita prèvia amb la treballadora social

L´ajuntament recorda que per a ser atés per la treballadora social és necessari agafar cita prèvia al teléfon 96 158 34 24.
L´horari d´atenció es els dimarts de 10:00 a 14:30.

IMPORTANT: Només s'atendran les persones amb cita prèvia.