QUINTA ACCIÓ CONTRA AL MOSQUIT TIGRE AL NOSTRE MUNICIPI

Hui, 26 d'octubre, tindrà lloc la quinta revisió i tractament contra el mosquit tigre al nostre municipi. 

RECOMANACIONS PER EVITAR EL MOSQUIT TIGRE

  1. Evitar que als recipients es puga acumular aigua estancada. 
  2. Protegir els pous, bidons i aljubs amb malles mosquiteres. 
  3. Mantenir el nivell de clor adequat en piscines, basses i estanys.
  4. Tirar aigua en els albellons almenys una vegada a la setmana. 
  5. Vigilar el reg per goteig que pot deixar punts d'aigua.
  6. Aclarir les canaletes.
  7. Revisar els buits en els arbres buidant l'aigua estancada. 
  8. Renovar cada 2 ó 3 dies l'aigua dels abeuradors dels animals.