Ordenances Urbanístiques

6.Ordenança reguladora del medi rural