Ajudes Locals

AJUDES LOCALS AUTÒNOMS - COVID 19

SUBVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENICULL DE XÚQUER DESTINADA ALS  AUTÒNOMS DEL MUNICIPI PER AFRONTAR LA CRISI ECONÒMICA CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19.

L'objectiu de la present convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel Covid-19 donant suport a les persones treballadores autònomes del nostre municipi amb una ajuda directa de 200€. 

Requisits per a demanar-la:

  • Figurar d'alta d'autònoms entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  • Empadronats en el municipi de Benicull de Xúquer almenys 2 anys. 
  • Tindre el domicili fiscal en Benicull de Xúquer.
  • Haver suspés l'activitat per la declaració de l'estat d'alarma o haver reduït la facturació al març de 2020 almenys un 75%. 

On es demanen?

  • Per correu electrònic: benicull_aedl@gva.es
  • De manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Benicull de Xúquer. S'haurà de disposar de signatura electrònica avançada o fer-ho a través d'una persona que sí que dispose d'ella acreditant la representació.
  • Tota la documentació necessària a les bases reguladores de la convocatòria. 

Més informació al telèfon: 661.645.271(cridades i whatsapp) o al correu electrònic benicull_aedl@gva.es 

#BenicullAmbTu